Studentská soutěž

Slovenská prezidentská rezidencia

Klíčovou součástí myšlenky prezidentské vily nad Bratislavou je propojení památníku Slavín, který má historickou a tichou atmosféru, s reprezentativním domem, kde žije hlava státu. Proto bylo třeba zvážit dispoziční řešení parku, který spojuje tyto dvě části, a na malé vzdálenosti je divák obklopen dvěma různými formami architektury. Jediné, co příchozí návštěvníci uvidí, je dům se šikmou střechou a dřevěnými okenicemi. Pod ním je však zakomponováno vysoce kvalitní bydlení pro vícečlennou rodinu a reprezentativní zařízení.
Studentská soutež/Prezidentská vila/Interiér/Úprava okolí
studentská soutěž na Slovensku
Slavín, Bratislava
2020
Rezidenční bydlení
pro prezidenta SR a jeho rodinu
Detail fasády
s tradičním slovenským lidovým vzorem
Reprezentativní foyer
pro soukromé návštěvy prezidenta SR
v prvním nadzemním podlaží
Rezidenční interiér
pro život prezidenta a jeho rodiny
v prvním podzemním podlaží
Situace
na vrchu Slavín
s úpravou okolí

Koncept
který pracuje s terénem
a "schovává" rezidenční část pod terén, takže v momentu, kdy přichází oficiální hosté k budově, nevidí na část budovy, ve které rodina skutečne bydlí.

1. PP
Bydlení pro prezidentskou rodinu
a zázemí pro obsluhu celé vily

1. NP
Reprezentativní část pro prezidentské návštěvy
s venkovní terasou
2. NP
Kancelář pro prezidenta SR
s pokoji pro hosty
Řez a pohled
prezidentskou vilou