STUDIE v REALIZACi

Prodejna pergol ROLROLS

Architektonický návrh rozděluje prostor prodejny na dvě hlavní fuknce. Obě jsou umístěny na hlavní ose a rozdělují se na část vymezenou primárně pro zaměstnance a část určenou k prezentaci produktů.

Hlavní osa prostoru směřující od vstupu do prodejny k výstupu na terasu je podpořená cortenovými prvky ve formě baru, pobytového schodiště a rampy. Interiér pracuje s dělením prostorů pomocí svislého dřevěného laťování, které pomáhá definovat dílčí prostory s jednotlivými funkcemi.

Produkty jsou vystavěny ve dvou formách prezentace:
Reálná prezentace zobrazuje výrobek v typické situaci v domácnostech klientů, například pergola na terase či venkovní okno se žaluziemi. Interaktivní prezentace vystavených produktů naopak zobrazuje prvky více v hravé formě, vzorky ve výsuvných boxech nebo v šuplících.

Ve spolupráci s Ing. arch. Barbora Říhová
  • Rekonstrukce/Prodejna produktů/Pergoly/Markýzy/Rolety
  • nedefinováno
  • OC Řepy, Praha 17
    2022
Návrh dispozice venkovní terasy a interiéru prodejny
Původní stav prodejny