Domov pre seniorov

Dátum
Kategória
Prax
O tomto projekte

Tento projekt bol navrhnutý architektkou paní Wandel-Hoefer, ktorá je typická projektami sústredenými na detaily akými sú skryté atiky a hmotová hra s cihlovou fasádou. Častým príkladom sú židovskí klienti, ktorí majú niekedy náročné požiadavky na bezpečnosť dvojitých okien a dodržujú zvyky ako jedna samostatná kuchyňa pre mäso a druhá pre manipuláciu s mliečnymi výrobkami. Architektonicko-projekčná kancelária CL MAP GmbH zohráva v tomto projekte veľkú úlohu v podobe dotiahnutia projektu až do fáze výstavby a spolupracovať tak spoločne s architektkou aj klientami a nájsť najvhodnejšie východisko pre všetky strany. Pracovať 10 mesiacov pre túto kanceláriu bolo pre mňa veľmi prínosné či už po stránke technických znalostí, ale i po stránke jazykovej.

 

Viac projektov od architektky: https://www.archdaily.com/office/wandel-hoefer-lorch-hirsch

 

Architektonicko-projekčná kancelária: www.clmap.com

 

Autor vizualizácií: www.dousek.cz